O.U.G.133/2020

SCOALA GIMNAZIALA,,PRINCIPELE SERBAN GHICA SI PRINCIPESA ARISTITA GHICA ”SIHLEA

Nr.230/02.02.2022

ANUNȚ PRIVIND ACORDAREA DE TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL (valoare tichet 500 lei/ an) CONF. OUG 133/2020

          BENEFICIARI:

 • TICHETUL SOCIAL PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL SE ACORDĂ URMĂTOARELOR CATEGORII DE COPII :
 • copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță);
 • copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar( clasele Pregătitoare-IV);
 • copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat gimnazial(clasele V-VIII)

CONDIȚII DE ACORDARE:

 • VENITUL PE MEMBRU DE FAMILIE NU TREBUIE SĂ DEPĂȘEASCĂ 284

LEI/LUNARpentru copiii din învățământul de stat preșcolar;

 • VENITUL PE MEMBRU DE FAMILIE NU TREBUIE SĂ DEPĂȘEASCĂ 1.115

LEI/LUNARpentru copiii din învățământul de stat primar și gimnazial.

DOSARELE SE DEPUN ÎN PERIOADA 03.02.2022- 09.02.2022LA EDUCATOARE/ÎNVĂȚĂTOR/DIRIGINTE

 • LA PĂRINȚII CARE SUNT PLECAȚI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE CU SAU FĂRĂ CONTRACT DE MUNCĂ, COPIII NU VOR BENEFICIA DE TICHETULSOCIAL PENTRUSPRIJINUL EDUCAȚIONAL.

Aceste tichete, în valoare de 500lei/an, vor fi emise în format electronic și vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, cum ar fi: caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte instrumente necesare pentru activitatea școlară, precum și articole de vestimentație.

Tichetele se pot folosi timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului și pot fi utilizate numai în anumite magazine din localitatea de domiciliu.

Lista cu aceste magazine va fi transmisă fiecărui beneficiar, odată cu distribuirea tichetului.

Destinatar final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal  al copilului.

Utilizarea tichetelor sociale pentru sprijin educațional pentru achiziționarea altor produse, decât materiale școlare – rechizite necesare frecventării școlii – articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe -, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței, constituie contravenție și se sancționează cu amendă (între 1,5 și 2 puncte-amendă, respectiv între 3.450 lei și 4.600 lei), dacă faptele nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni.

ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU

TICHETUL  SOCIAL PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL  CONFORM O.U.G. nr. 133/2020

 • Cerere tip (de la diriginte/ învățător /educatoare)
 • Copie xeroxdupă cartea de identitate a  părinților 
 • Copie xerox după certificatul  naștere al părinților
 • Copie xerox după  certificatul de  căsătorie
 • Copie xerox după certificatul de naștere al copilului
 • Copie xerox după cartea de identitate a copiilor peste 14 ani
 • Copie xerox după certificatul de deces părinte (dacă este cazul)
 • Adeverință de stare materială  de la Primăriei- Registrul agricol
 • Adeverință de venit de la Finante  sau declarație dată in fața notarului (pentru cei care nu au venituri) -OBLIGATORIU
 • Adeverință de la școala pentru copil/copii pentru anul școlar 2021-2022  
 • Adeverință de salariat cu salariul brut și net aferent  lunii iulie 2021
 • Cupon  indemnizație de șomaj aferent lunii iulie 2021
 • Cupon indemnizație pentru creșterea copilului de pana la 2 ani aferent lunii iulie 2021
 • Cupon pentru stimulent de inserție aferent lunii iulie 2021
 • Cupon pensie de urmaș, agricultor sau de stat aferent lunii iulie 2021
 • Cupon îndemnizație pentru grad de handicap aferent lunii iulie 2021
 • Cupon alocație de plasament familial aferent lunii iulie 2021
 • Copie xerox hotărâre de divorț definitiva (dacă este cazul)
 • Copie xerox mandat poștal pentru pensia de întreținere aferent lunii iulie 2021
 • Cupon alocație de stat sau extras de cont pentru alocația de stat pentru copii aferent lunii iulie 2021
 • Extras de cont de la banca pentru cei care au  de subvenție A.P.I.A aferent perioadei ianuarie- lunii iulie 2021
 • un dosar cu șina

Domnule Director,

Subsemnatul(a) ___________________________________________________ având CNP _________________________ cu domiciliul în comuna ________________ Str._____________________ nr.__________ județul Vrancea, în calitate de părinte/reprezentant legal, solicit acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în valoare de 500 lei, în vederea achiziționării de materiale școlare pentru anul școlar 2021-2022 pentru copilul:

 1. _____________________________________________ ,clasa/grupa___________________
 2. ____________________________________________ , clasa/grupa___________________
 3. _____________________________________________ , clasa/grupa__________________
 4. _____________________________________________ , clasa/grupa__________________
 5. _____________________________________________ , clasa/grupa__________________
 6. _____________________________________________ , clasa/grupa__________________

Componența familiei:

Nr. crtNume și prenumeCNPGrad rudenie *Ocupația **Veniturile ***
      
      
      
      
      
      
Total venituri
 Venit / membru de familie

*soț,soție,fiu,fiică  **salariat, elev, pensionar,șomer *** se atașează documente doveditoare

Telefon _____________________________

Declar pe proprie răspundere că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului nr.679/2016 pe care le furnizez prin prezenta cerere și documentele anexate , în vederea obținerii tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional. De asemenea declar , că sunt de acord cu transmiterea datelor cu caracter personal către operatorii și instituțiile care verifică eligibilitatea / tipăresc / distribuie /monitorizează utilizarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional.

Sub sancțiunile Codului penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că datele , informațiile și documentele anexate prezentei sunt reale , exacte și complete.

Data________________                                 semnătura__________________________

Domnului /Doamnei Director al/a  Școlii Gimnaziale ”Principele Șerban Ghica și Principesa Aristița Ghica”Sihlea