Euro200

ANUNŢ

PRIVIND  PROGRAMULPENTRU ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII DE CALCULATOARE „EURO 200”   2021

     ACTE NECESARE

 • DOSAR
 • CERERE  TIP  (SE COMPLETEAZĂ LA SECRETARIATUL ŞCOLII)
 • COPIE A CERTIFICATULUI DE  NAŞTERE AL ELEVULUI
 • COPIE AL ACTULUI DE IDENTITATE AL PĂRINTELUI /OCROTITORULUI LEGAL,  PRECUM ŞI ACTUL CARE SĂ DOVEDEASCĂ CALITATEA DE OCROTITOR LEGAL, DUPĂ CAZ.
 • COPII ALE CERTIFICATELOR DE NAŞTERE SAU ALE ACTELOR DE IDENTITATE, DUPĂ CAZ, ALE CELORLALŢI MEMBRI AI FAMILIEI;
 • ADEVERINŢĂ DE LA INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE SĂ REZULTE CALITATEA DE ELEV SAU STUDENT A CELORLALTI FRAŢI/SURORI
 • ACTE DOVEDITOARE ÎN ORIGINAL PRIVIND VENITURILE MEMBRILOR FAMILIEI  (ADEVERINŢĂ SALARIU  BRUT  PENTRU  LUNA MARTIE 2014)
 •  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE  A PĂRINTELUI ÎN SENSUL CĂ VENITUL BRUT LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE SE ÎNCADREAZĂ ÎN PLAFONUL PREVĂZUT DE art.2, alin.2 DIN Legea 269/2004  ( MAXIM 250 LEI PE MEMBRU DE FAMILIE)
 • DOVADĂ VENIT AGRICOL (DE LA PRIMĂRIE)
 • ANCHETĂ SOCIALĂ (de la primărie)

Menţiuni:

 • Beneficiari ai acestui program sunt: elevi/studenţi, în vârstă de până la 26 de ani;
 • nu realizeze  venituri  brute lunare pe membru de familie mai mare  250lei;
 • La stabilirea venitului  brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, CU EXCEPŢIA:  alocaţia de stat, alocaţii familiale complementare şi alocaţia  de sustinere pentru familia monoparentală, bursele de studii şi bursele sociale, bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE : LA SECRETARIATUL ŞCOLII

DEPUNEREA DOSARELOR :

 LA SECRETARIATUL ŞCOLII SAU ON-LINE la adresa de e mail _l_vespan@yahoo.com

DIRECTOR,

                                                                                Prof. Vespan Lacramioara