Evaluări naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a (calendare + metodologie)

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a II-a (EN II) – 2023

  • 9 mai 2023: Limba română & limba maternă (scris)
  • 10 mai  2023: Limba română & limba maternă (citit)
  • 11 mai 2023: Matematică 
  • 12 mai 2023: Limba română pentru minorităţile naționale (scris & citit)

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a IV-a (EN IV) – 2023

  • 16 mai 2023: Limba română 
  • 17 mai 2023: Matematică 
  • 18 mai 2023: Limba maternă 

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a VI-a (EN IV) – 2023

  • 24 mai 2023: Limbă şi comunicare
  • 25 mai 2023: Matematică şi Ştiinţe ale naturii

Metodologia de organizare și desfășurare a acestor evaluări este publicată atașat