Mobilitate virtuală cu elevii

Proiect ERASMUS, WEllbeing to Reduce Early School Leaving

Școala Gimnazială ”Principele Șerban Ghica și Principesa Aristița Ghica” Sihlea

În intervalul 22-26 noiembrie 2021, a avut prima mobilitate virtuală cu elevii, în cadrul proiectului Erasmus, WEllbeing to Reduce Early School Leaving, implementat de Școala Sihlea, în perioada septembrie 2019-august 2022.

La activitățile internaționale virtuale au participat, de la unitatea școlară coordonatoare, 30 de elevi (Școala Sihlea, Școala Bogza, Școala Voetin) și 3 cadre didactice. De la unitățile școlare partenere au participat: 12 elevi și 2 cadre didactice de la Școala High School Of Agioi Theodoroidin Grecia, respectiv 30 de elevi și 3 cadre didactice de la Școala Sevim Cuhadaroglu Secondary School, Istanbul.

Prin activitățile propuse în proiect se vizează stimularea participării școlare a elevilor; prevenirea și combaterea absenteismului și a abandonului școlar; menținerea și dezvoltarea stării de bine a elevilor/cadrelor didactice, prin diminuarea stresului/eliberarea emoțiilor negative (starea de bine a actorilor educaționali reprezintă un deziderat și o prioritate în toate sistemele educaționale de învățământ de la nivelul Uniunii Europene).

Principalele obiective ale parteneriatului școlar:

O1-diminuarea cu 2% a ratei de absenteism/riscului de abandon școlar în rândul elevilor din cele 3 școli, în perioada 2019-2022.

O2-realizarea schimbului de bune practici în utilizarea tehnicilor de diminuarea a stresului și de eliminare a emoțiilor negative, prin implicarea actorilor educaționali în activități curriculare și extracurriculare, realizate în cei 3 ani de desfășurare a proiectului.

O3-abilitarea cadrelor didactice și a elevilor pentru utilizarea cu succes a metodelor de promovarea a stării de bine și de eliberare a stresului; multiplicarea acestor abilități în rândul tuturor elevilor și a cadrelor didactice din cele 3 școli implicate în parteneriat.

O4-creșterea cooperării și colaborării între școlile partenere de la nivelul UE pentru prevenirea și combaterea absenteismului și abandonului școlar, pentru menținerea și promovarea stării de bine a tuturor participanților la procesul educațional.

În proiect se vor realiza 3 mobilități virtuale internaționale (activitățile sunt organizate în spațiul online din cauza contextului pandemic actual) pentru asigurarea de schimbului de bune practicieducaționale între cele 3 școli partenere, dar și o serie de activități educaționale în spațiul e-Twinning (complementare mobilităților virtuale) ce vizează multiplicarea practicilor în diminuarea stresului și în menținerea stării de bine a actorilor școlari, precum și facilitarea cooperării internaționale în domeniul școlar.