ERASMUS +

Anunț
Lista participanților la activitatea C1, Grecia
Școala HIGH SCHOOL OF AGIOI THEODOROI
Proiect Erasmus 229„WEllbeing to Reduce Early School Leaving”
Candidaţii declaraţi ADMISI, pentru a participa la activitatea internaţională din Grecia:

 1. Ostriceanu Ana Maria, profesor însoţitor
 2. Soricu Vasilica Alina, profesor însoțitor
 3. Burghelea Marilena, profesor însoțitor
 4. Lunei Mihai Andrei, elev
 5. Ionita Liviu Valentin, elev
 6. Itco Bogdan Daniel, elev
 7. Toader Mario Florin, elev
 8. Coman Ionut, elev
 9. Mareș Bianca Elena, elev
 10. Frincu Carmen Daniela, elev
 11. Scriitoru Elena Bianca, elev
 12. Bleonţ Cristian Adrian, elev
  Comisia de evaluare
  Poenaru Viorel, profesor, președinte al comisiei
  Șerbu Nicoleta, profesor, membru al comisiei
  Petru Elena, reprezentantul părinţilor, membru al comisiei
  Caraiman Cosmina, elev, membru al comisiei
  Platon Ionut, elev, membru al comisiei

Director,
Lăcrămioara Vespan

ANUNŢ

ÎN PERIOADA 01.09.2019-31.08.2021

Școala Gimnazială ,,Principele Șerban Ghica şi Principesa Aristița Ghica” Sihlea

implementează

Proiectul de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, Erasmus + KA229,

„WEllbeing to Reduce Early School Leaving”, cod proiect 2019-1-RO01-KA229-063165_1.

Coordonator de proiect, Prof. Vespan Lăcrămioara

APEL SELECŢIE ELEVI

pentru participarea la activităţile educaţionale internaţionale din proiectul Erasmus + KA229,

„WEllbeing to Reduce Early School Leaving”

Apel selecție candidaturi individuale elevi

Școala Gimnazială ,,Principele Șerban Ghica si Principesa Aristița Ghica” Sihlea organizează în perioada 28.01.2020 – 07.02.2020 selecția elevilor participanți la activităţile educaţionale internaţionale, ce vor avea loc la HIGH SCHOOL OF AGIOI THEODOROI, Grecia și care vor fi finanțate din bugetul proiectului. La activități vor participa 9 elevi și 3 cadre didactice.

Criterii selecție elevi:

 • vârsta cuprinsă între 12 și 15 ani;
 • motivație pentru implicarea în activităţile de dezvoltare a stării de bine în mediul educaţional;
 • motivație pentru participarea la activitățile pe platforma e-Twinning;
 • motivație pentru implicare activă în activitățile comune cu elevii din alte țări;
 • motivație pentru a cunoaște și a colabora cu elevi de aceeași vârstă din alte școli din Europa;
 • motivație pentru finalizarea studiilor;
 • deschidere în a fi ajutați de către cadrele didactice pentru a se simți mai bine în școală și pentru

a rămâne în mediul școlar;

 • cunoașterea limbii engleze.

Calendarul selecției:

27.01.2020 – afișarea anunțului de selecție

31.01.2020 – 05.02.2020 (ora 16.00) – depunerea şi înregistrarea dosarelor individuale de candidatură la secretariatul unității şcolare;

06.02.2020 – evaluarea dosarelor și afișarea rezultatelor la sediul instituţiei; 07.02.2020– depunerea eventualelor contestații;

10.02.2020 – rezolvarea contestațiilor şi afișarea rezultatelor finale (ora 16.00).

Dosarul de selecție elevi va cuprinde:

 • Scrisoarea de motivaţie
 • Cerere (Anexa 1)
 • Declaraţie de consimţământ (Anexa 2)
 • Acordul părinţilor/tutorelui legal (Anexa 3)
 • Copii xerox ale cărţilor de identitate ale părinţilor/tutorilor legali
 • Copie a certificatului de naştere
 • Recomandare din partea dirigintelui clasei.

Selecția participanților la mobilitățile din cadrul proiectului Erasmus + KA229, „WEllbeing to Reduce Early School Leaving”, se va realiza obiectiv, transparent și nediscriminatoriu.

Condiții financiare

Școala Gimnazială ,,Principele Șerban Ghica si Principesa Aristița Ghica” Sihlea va asigura finanțarea cheltuielilor pentru participarea elevului la activitățile educaționale internaționale de la Școala HIGH SCHOOL OF AGIOI THEODOROI, Grecia, în conformitate cu prevederile programului Erasmus+ și a contractului de finanțare, astfel:

 • costuri de transport: 275 de euro
 • costuri de subzistență (sprijin individual: cazare, masă, asigurare medicală pe perioada deplasării, asigurare de călătorie, transport local etc.): 58 euro / zi.

Părinții/elevii vor primi integral suma necesară deplasării în Grecia, anterior organizării mobilității. Responsabilul cu organizarea mobilității internaționale va colabora cu membrii echipei de proiect și cu părinții elevilor pentru a asigura gestionarea banilor în vederea asigurării condițiilor optime pentru deplasarea la Școala din Grecia și pentru desfășurarea corespunzătoare a tuturor activităților din proiect.

APEL SELECŢIE CADRE DIDACTICE

pentru participarea la activităţile educaţionale internaţionale din proiectul Erasmus + KA229,

„WEllbeing to Reduce Early School Leaving”

Apel selecție candidaturi individuale cadre didactice

Școala Gimnazială ,,Principele Șerban Ghica si Principesa Aristiţa Ghica” Sihlea organizează în perioada 28.01.2020 – 07.02.2020 selecția cadrelor didactice participante la activităţile educaţionale internaţionale, ce vor avea loc la HIGH SCHOOL OF AGIOI THEODOROI, Grecia și care vor fi finanțate din bugetul proiectului. La activități vor participa 9 elevi și 3 cadre didactice.

Criterii selecție cadre didactice:

• interes pentru implicare în activitățile de schimb de bună practică;

• motivație pentru dezvoltarea activităților ”altfel” în prevenirea și combaterea absenteismului și abandonului școlar, cu accent pe dezvoltarea stării de bine și pe diminuarea stresului;

• experiență în organizarea deplasărilor cu elevii în tabere și excursii;

• deschidere pentru activități inovatoare de prevenire a absenteismului și abandonului școlar;

• motivaţie pentru implicare în activități Erasmus+şi e-Twinning;

• cunoașterea limbii engleze.

Calendarul selecției

27.01.2020 – afișarea anunțului de selecție

31.01.2020 – 05.02.2020 (ora 16.00) – depunerea şi înregistrarea dosarelor individuale de candidatură la secretariatul unităţii şcolare;

06.02.2020 – evaluarea dosarelor și afișarea rezultatelor la sediul instituţiei; 07.02.2020– depunerea eventualelor contestații;

10.02.2020 – rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale (ora 16.00).

Dosarul de selecție cadre didactice va cuprinde:

 • Scrisoare de motivaţie, în care se argumentează motivaţia participării la activitatea de mobilitate internaţionala; motivaţia pentru implicarea în activităţile de schimb de bună practică; motivația pentru dezvoltarea activităților ”altfel” în prevenirea și combaterea absenteismului și abandonului școlar, cu accent pe dezvoltarea stării de bine şi pe diminuarea stresului; motivaţie pentru implicare în activităţi Erasmus+ și e-Twinning.
 • Curriculum Vitae în care se detaliază experienţa în organizarea deplasărilor cu elevii în tabere şi excursii, precum şi experienţa profesională în domeniul prevenirii și combaterii absenteismului și abandonului școlar.
 • Pașaport lingvistic, din care să reiasă nivelul de autoevaluare al cunoașterii limbii engleze.
 • Un plan de activitate educaţională ce va fi desfăşurată cu elevii din şcoala parteneră.
 • Un plan de activităţi educaţionale ce vor fi desfăşurate în scoală ca urmare a realizării schimbului de bune practici cu elevii și cadrele didactice participante la mobilitatea din Grecia.
 • Un plan de diseminare și de multiplicare.

Selecţia participanţior la mobilităţile din cadrul proiectului Erasmus + KA229,

„WEllbeing to Reduce Early School Leaving”, se va realiza obiectiv, transparent și nediscriminatoriu.

Condiții financiare

Școala Gimnazială ,,Principele Șerban Ghica si Principesa Aristița Ghica” Sihlea va asigura finaţarea cheltuielilor pentru participarea cadrului didactic la activităţile educaţionale internaţionale de la Școala HIGH SCHOOL OF AGIOI THEODOROI, Grecia, în conformitate cu prevederile programului Erasmus+ şi a contractului de finanţare, astfel:

 • costuri de transport: 275 de euro
 • costuri de subzistență (sprijin individual: cazare, masă, asigurare medicală pe perioada deplasării, asigurare de călătorie, transport local etc.): 106 euro / zi.

Cadrele didactice vor primi integral suma necesară deplasării în Grecia, anterior organizării mobilităţi. Responsabilul cu organizarea mobilităţii internaţionale va colabora cu membrii echipei de proiect, cu cadrele didactice şi cu părinţii elevilor pentru a asigura gestionarea banilor în vederea asigurării condiţiilor optime pentru deplasarea la Școala din Grecia și pentru desfășurarea corespunzătoare a tuturor activităților din proiect.

Coordonator de proiect,

Prof. Vespan Lăcrămioara

PROIECT ERASMUS +

Şcoala Gimnazială „Principele Șerban Ghica şi Principesa Aristița Ghica” Sihlea a implementat, în perioada 01.09.2018 – 31.12.2019, proiectul”Prevenim și combatem abandonul școlar!”, finanțat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus+, KA1, cu o valoare totală de 20.060 euro.Partenerii Şcolii Gimnaziale „Principele Șerban Ghica şi Principesa Aristița Ghica” Sihlea în acest proiect de mobilitate sunt: Skupina Primera (Slovacia) și Cervantes Training (Spania).

Obiectivele operaționale ale proiectului :

 1. Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în domeniul prevenirii părăsirii timpurii a școlii.
 2. Dezvoltarea competențelor cadrelor didacticeîn domeniul reducerii abandonului școlar.
 3. Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în domeniul proiectării, realizării și evaluării unor activități inovatoare și sistemice de prevenire și combatere a absenteismului și abandonului școlar.
 4. Dezvoltarea competențelor cadrelor didacticeîn domeniul intercultural, lingvistic și de cooperare internațională.
 5. Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice pentru multiplicarea rezultatelor formării în alte unități școlare din județ, cu nevoi educaționale similare.

În cadrul proiectului au fost realizate 2 fluxuri de mobilitate, conform graficului de desfășurare a activităților:

4 cadre didactice au participat la cursul ”Coaching in educational contexts to reduceearly school leaving”, furnizat de Cervantes Training, ce s-a desfășurat la Alcala de Henarez, Spania și care au vizat dezvoltarea abilităților de intervenție înreducerea nivelului de stres, a violenței, agresivității, anxietății; dezvoltarea abilităților de gestionarea emoțiilor; îmbunătățirea relațiilor interpersonale, transformarea credințelor limitative în pozitive, crearea stării de bine la clasă,prevenirea și reducerea abandonului școlar; 4 cadre didactice au participat la cursul ”Early school leaving”, furnizat de Skupina Primera, desfășurat la Ljubljana, Slovenia ,care a vizat dezvoltarea abilităților de intervenție sistemică în prevenirea abandonului școlar, în aplicarea programului de dezvoltarea a stimei de sine, în lucrul cu elevii nemotivați, vulnerabili emoțional sau cu comportament dificil; în cooperarea cu părinții; în transferul de bune practici.Ulterior participării la activitățile de formare internaționale, cadrele didactice au desfășurat activități de informare și de formare atât pentru cadrele didactice din Școala Sihlea, cât și pentru cadrele didactice din alte 4 unități școlare din comunități dezavantajate din județ (Scoala Gimnaziala Chiojdeni , Scoala Gimnaziala Bordesti, Scoala Gimnaziala Tamboiesti, Scoala Gimnaziala Slobozia Bradului). De asemenea, au fost proiectate și vor fi implementate 2 opționale pentru elevii din Școla Sihlea, în domeniul prevenirii și combaterii absenteismului și abandonului școlar; am proiectat și vom implementa un program educațional pentru elevi pentru stimularea participării școlare, precum și un program educațional pentru părinți în vederea stimulării cooperării cu școala pentru articularea eforturilor cu scopul prevenirii și combaterii absenteismului și abandonului școlar.