EURO 200

Guvernul României – Hotărâre nr. 225/2020 din 26 martie 2020

Hotărârea nr. 225/2020 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.

1.294/2004

În vigoare de la 01 aprilie 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 270 din 01 aprilie 2020. Formă aplicabilă la 02 aprilie 2020.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. – Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este următoarea:

  1. pentru desktop – procesor Dual Core sau echivalent; FSB minimum 800 MHz; frecvenţă procesor minimum 2.300 MHz; HDD minimum 250 GB; RAM tip DDR3 minimum 4 GB; unitate DVD; monitor LCD minimum 17″; tastatură, mouse optic;
  2. pentru laptop – procesor minimum Dual Core sau echivalent; frecvenţă procesor minimum 2.000 MHz; RAM tip DDR3 minimum 4 GB; HDD minimum 250 GB; diagonală minimum 15″; rezoluţie minimum 1.366 x 768; DVD;
  3. pentru netbook sau echivalent – procesor Intel Atom sau echivalent; tip procesor minimum N450 sau echivalent; HDD SATA minimum 250 GB; RAM DDR3 minimum 1 GB; diagonală minimum 10″.
  4. Anexele nr. 1 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează: Ministrul educaţiei şi cercetării,

Cristina Monica Anisie Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin Cîţu

Bucureşti, 26 martie 2020.

Nr. 225.

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

CALENDARUL

pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare începând cu anul 2020

Stabilirea şi numirea Comisiei centrale, a comisiilor judeţene, a comisiilor din unităţile şi instituţiile de învăţământPână la 6 aprilie
Depunerea cererilorPână la 17 aprilie
Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea cererilor de către comisiile din unităţile şi instituţiile de învăţământ împreună cu comisiile de anchetă socială22 aprilie-14 mai
Centralizarea cererilor la Comisia centrală prin intermediul portalului dedicat15-22 mai
Afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei şi Cercetării a listei nominale a beneficiarilor25 mai
Afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listei beneficiarilor26 mai
Depunerea contestaţiilor25-29 mai
Rezolvarea contestaţiilor2-9 iunie
Afişarea rezultatului contestaţiilor în fiecare unitate de învăţământ11 iunie
Afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei şi Cercetării a listei finale a beneficiarilor, aprobată prin ordin al ministrului  6 iulie
Achiziţia bonurilor valorice de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi distribuirea către inspectoratele şcolare/universităţi  6-27 iulie
Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari27 iulie-14 august
  Achiziţionarea de calculatoare27 iulie-12 octombrie
Depunerea copiilor de pe facturi şi de pe procesele-verbale de predare-primire de către elevi şi studenţi28 iulie-15 octombrie
Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi şi de pe procesele- verbale de predare-primire spre decontare, la comisia judeţeană, respectiv la comisiile din instituţiile de învăţământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat  25 iulie-30 octombrie
  Decontarea către operatorii economici30 iulie-20 noiembrie

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

MODELUL

bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare*)

*) Culoarea fundalului bonului valoric, pentru anul 2020, este verde închis.

NOTĂ:

Modelul bonului valoric se completează pe verso cu următorul text:

” Beneficiarul acestui bon valoric este obligat să îl utilizeze până la data finală pentru achiziţionarea de calculatoare, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului”.

Furnizorul de calculatoare este obligat să transmită bonul valoric comisiilor judeţene/comisiei constituite la nivelul municipiului Bucureşti, precum şi comisiilor constituite la nivelul instituţiilor de învăţământ superior, până la data finală de depunere, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.