Calendarul înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023, aprobat prin O.M.E. nr. 3277/17.03.2022

Calendarul înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023, aprobat prin O.M.E. nr. 3277/17.03.2022

28 martie 2022 – Afisarea circumscriptiilor scolare si a planului de scolarizare propus, respectiv numarul de clase pregatitoare alocate, la fiecare unitate de invatamant, inclusiv pe site-ul acesteia, daca exista, si pe site-ul inspectoratului scolar. Afisarea, la sediul fiecarei unitati de invatamant si pe site-ul acesteia, daca exista, sau pe site-ul inspectoratului scolar, pentru unitatile de invatamant care nu au site propriu,
a informatiilor care permit parintilor sa cunoasca activitatea specifica clasei pregatitoare din cadrul unitatii, cum ar fi: posibilitatea organizarii procesului de invatamant in cadrul unei gradinite aflate in structura scolii sau in consortiu cu scoala, posibilitatea organizarii programului „Scoala dupa scoala”, fotografii ale spatiului in care se desfasoara activitatea la clasa pregatitoare

29 martie 2022 – Postarea pe site-ul centrelor judetene de resurse si asistenta educationala/Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE/CMBRAE) a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.445/2022) pentru evaluarea dezvoltarii copiilor care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie—31 decembrie 2022 inclusiv si care:

• nu au frecventat gradinita;

• s-au intors din strainatate

Afisarea programului de evaluare a copiilor la avizierul si pe site-ul CJRAE/CMBRAE. Postarea pe site-ul inspectoratelor scolare, respectiv al unitatilor de invatamant cu nivel prescolar/primar a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3.445/2022) pentru evaluarea dezvoltarii copiilor care au frecventat gradinita si care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie—31 decembrie 2022 inclusiv.

29 martie 2022 – Anuntarea, prin afisare la sediul unitatii de invatamant/pe site-ul acesteia, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitatile de invatamant, in urma consultarii cadrelor didactice si a partenerilor sociali — sindicate, consiliul reprezentativ al parintilor — dupa verificarea existentei unor elemente de discriminare de catre consilierul juridic al inspectoratului scolar, si aprobate in consiliul de administratie al unitatii de invatamant Anuntarea, prin afisare la sediul unitatii de invatamant/pe site-ul acesteia, a listei documentelor care sa dovedeasca indeplinirea criteriilor specifice de departajare si a procedurii privind constituirea formatiunilor de elevi

30 martie—8 aprilie 2022 – Evaluarea dezvoltarii copiilor care implinesc 6 ani in perioada 1 septembrie—31 decembrie 2022 si eliberarea recomandarii pentru inscrierea in invatamantul primar

Pentru copiii care au frecventat gradinita:

• inregistrarea cererilor transmise/depuse la unitatile de invatamant cu nivel prescolar pentru obtinerea recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare;

• eliberarea/transmiterea catre parinte de catre unitatea de invatamant cu nivel prescolar a recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare sau in grupa mare, dupa caz.

Pentru copiii care nu au frecventat gradinita sau au revenit din strainatate:

• inregistrarea de catre CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de parinti pentru copiii care indeplinesc criteriile prevazute la art. 7 alin. (1) din ordin;

• planificarea de catre CJRAE/CMBRAE a organizarii evaluarii; afisarea si comunicarea programarii pentru participarea la evaluare;

• desfasurarea evaluarii copiilor de catre CJRAE/CMBRAE;

• eliberarea/transmiterea catre parinte de catre CJRAE/CMBRAE a recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare sau in grupa mare, dupa caz;

• solutionarea de catre Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de inscriere a copiilor in invatamantul primar (Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti) a situatiilor exceptionale care necesita amanarea inscrierii in invatamantul primar 11 aprilie 2022 Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor si rezultatele evaluarii, respectiv recomandarea de inscriere in clasa pregatitoare sau in grupa mare, dupa caz, de la unitatile de invatamant prescolar sau CJRAE/CMBRAE catre Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti Completarea si validarea cererilor-tip de inscriere in invatamantul primar

11 aprilie—10 mai 2022 – Completarea cererilor-tip de inscriere de catre parinti/tutori legal instituiti/reprezentanti legali, online sau la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor, inclusiv a recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare, dupa caz, respectiv a declaratiei pe propria raspundere si a documentelor necesare in copie simpla Validarea fiselor de inscriere generate de aplicatia informatica Prima etapa de inscriere in invatamantul primar

11 mai—12 mai 2022 – Procesarea de catre Comisia nationala de inscriere a copiilor in invatamantul primar (Comisia nationala) a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice, si repartizarea copiilor la scoala de circumscriptie

13 mai—25 mai 2022 – Procesarea la nivelul unitatilor de invatamant, pe baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse/transmise de parinti/tutori legal instituiti/reprezentanti legali, a cererilor prin care se solicita inscrierea la o alta unitate de invatamant decat la scoala de circumscriptie, pe locurile ramase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de inscriere din unitatile de invatamant, prin aplicarea criteriilor generale si specifice de departajare si validarea de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant a listei candidatilor admisi in aceasta faza Marcarea, in aplicatia informatica, a cererilor-tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta faza

26 mai 2022- Procesarea de catre Comisia nationala a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice, si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti/tutori legal instituiti/reprezentanti legali au solicitat inscrierea la o alta unitate de invatamant decat la scoala de circumscriptie, dar nu au fost admisi din lipsa de locuri si care au exprimat in aceasta faza optiunea pentru inscrierea in scoala de circumscriptie

27 mai 2022 – Afisarea in unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului scolar a candidatilor inmatriculati si a numarului de locuri ramase libere

A doua etapa de inscriere in invatamantul primar:

30 mai 2022 – Comunicarea, prin afisare la unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborata de inspectoratul scolar Informarea Ministerului Educatiei de catre Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti cu privire la procedura specifica de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, in etapa a doua Procedurile vor viza modalitati de comunicare si transfer de documente online, dupa caz.

31 mai—7 iunie 2022 – Depunerea/Transmiterea cererii-tip de inscriere la secretariatul unitatii de invatamant aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua de catre parintii copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de invatamant in etapa anterioara sau care nu au participat la prima etapa Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant aflata pe prima pozitie in optiunile privind inscrierea copiilor

8 iunie—9 iunie 2022 – Procesarea la nivelul unitatilor de invatamant a cererilor-tip de inscriere depuse de parinti/tutori legal instituiti/reprezentanti legali, aplicand procedura specifica elaborata de inspectoratul scolar, pe baza criteriilor generale si a celor specifice de departajare, in limita locurilor disponibile

Completarea in aplicatia informatica a datelor din cererile-tip de inscriere pentru candidatii inscrisi in aceasta etapa

10 iunie 2022 – Afisarea la fiecare unitate de invatamant a listelor finale ale copiilor inscrisi in clasa pregatitoare

1 septembrie—8 septembrie 2022 – Centralizarea si solutionarea de catre inspectoratul scolar a cererilor parintilor/tutorilor legal instituiti/reprezentantilor legali ai copiilor care nu au fost inca inscrisi la o unitate de invatamant

Solutionarea de catre inspectoratul scolar a oricarei alte situatii referitoare la inscrierea in invatamantul primar, avand in vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului

ANUNŢ PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMARPENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,Principele Serban Ghica si Principesa Aristita Ghica „ SIHLEA                  

SIHLEA  –  VRANCEA

Tel./fax.  0237257803                                                               

ANUNŢ PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,Principele Serban Ghica si Principesa Aristita Ghica „ SIHLEA și-a propus în Planul de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023 realizarea a 5 clase pregătitoare, după cum urmează:

          – 2 clase pregătitoare – ” Școala Gimnazială ,,Principele Serban Ghica si Principesa Aristita Ghica „ SIHLEA  

                                                                                                                                                            28 locuri

           -1  clasă  pregătitoare- Școala Gimnazială Bogza/ 12 locuri

           -1  clasă  pregătitoare- Școala Gimnazială Voetin/12 locuri

           -1  clasă  pregătitoare- Școala Primară Căiata/12 locuri

 • COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE:

11.04 – 10 .05.2022,  LA SECRETARIATUL ŞCOLII  ,   conform programului:

LUNI –JOI  08.00 – 18.00      VINERI   08.00 – 17.00   

 • ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE SE FACE LA SECRETARIATUL ŞCOLII, CONFORM CIRCUMSCRIPȚIILOR ȘCOLARE DIN CARE PROVIN ELEVII,
 • Orice informaţie privind înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023 o puteţi solicita direct la secretariatul şcolii sau la telefon  0237257803
 • ACTE NECESARE:
 • COPIE ŞI ORIGINAL DUPĂ ACTUL DE IDENTITATE AL PĂRINTELUI/TUTORE LEGAL;
 • COPIE ŞI ORIGINAL AL CERTIFICATULUI DE NAŞTERE AL COPILULUI;
 • DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DEZVOLTAREA PSIHOSOMATICĂ CORESPUNZĂTOARE PENTRU PARCURGEREA CLASEI PREGĂTITOARE  (unde este cazul);
 • ALTE DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR GENERALE (unde este cazul).
 • DOSAR
 • ADEVERINŢĂ MEDICALĂ
 • EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ SE VA  DESFĂŞURA  LA ŞCOALA  „ALEXANDRU VLAHUŢĂ”  GUGEŞTI – CABINETUL DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ AL ŞCOLII (Etaj.2) după o programare prealabilă la tel. 0237250056
 • ACTE NECESARE LA EFECTUAREA EVALUĂRII PSIHOSOMATICE :
 • ADEVERINŢĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE DIN CARE SĂ REIASĂ CĂ PREŞCOLARUL ESTE „APT PENTRU ŞCOALĂ”
 • COPIE ŞI ORIGINAL DUPĂ ACTUL DE IDENTITATE AL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL
 • COPIE ŞI ORIGINAL AL CERTIFICATULUI DE NAŞTERE AL COPILULUI
 •                Pentru alte informaţii legate de evaluarea psihosomatică : 0237250056

ATENŢIE !!

Director,

Prof. VESPAN LĂCRĂMIOARA

ELEVI REFUGIAȚI DIN UCRAINA
СТУДЕНТІ-БІЖЕНЦІ З УКРАЇНИ

Procedura de înscriere ca audienți la cursurile unităților de învățământ a minorilor care provin din Ucraina
Порядок зарахування слухачами на курси навчальних закладів для неповнолітніх з України