ANUNȚ PRIVIND ÎNCEPEREA SEMESTRULUI II AL ANULUI ȘCOLAR 2020-2021

Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale ,, Principele Șerban Ghica și Principesa Aristița Ghica „ Sihlea , întrunit în şedinţa ordinară din data de 05. 02 2021 ,a hotărât pentru săptămâna 08.02-12.02.2021, scenariul 1 privind participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor in unităţile de învăţământ , cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie.

Director,

Prof.Vespan Lăcrămioara